Kak да вкараме YouTube видео в THtmlArea на Prado?

Имах странен проблем с прадовския компонент THtmlArea свързан с вкарването на видео не само от YouTube, а и от другите алтернативни сайтове. Изглежда компонента е програмиран така, че няма как да го настроиш да позволява object и embed тагове. Все пак, ако се използва Text атрибута всичко е наред. А ако използвате SafeText атрибута ще имате проблема, който току що описах. Това, което аз направих беше да разширя компонента  THtmlArea и създадох мой, който преодолява това ограничение. Ето го и него:

<?php
/**
 * MTHtmlArea class file.
 *
 * @author Georgi Budinov <georgi[at]budinov[dot]com>
 * @link http://georgi.budinov.com/
 *
 * MTHtmlArea class
 *
 * Enables the embed and object tag in order post embeded videos from YouTube for
 * example still using the safe text property
 */

//Includes THtmlArea class
Prado::using('System.Web.UI.WebControls.THtmlArea');
class MTHtmlArea extends THtmlArea
{
 public function __construct()
 {
  parent::__construct();

  $ind = array_search('object', $this->SafeTextParser->deleteTags);
  if($ind >= 0)
  {
   unset($this->SafeTextParser->deleteTags[$ind]);
  }

  // remove the embed tag from the list if it is there
  $ind = array_search('embed', $this->SafeTextParser->deleteTags);
  if($ind >= 0)
  {
   unset($this->SafeTextParser->deleteTags[$ind]);
  }

  //reset the indexes
  $this->SafeTextParser->deleteTags = array_values($this->SafeTextParser->deleteTags);
 }
}
?>

Може да използвате компонента по следния начин:

<com:MTHtmlArea ID="Test">
 <prop:Options>
  extended_valid_elements: "object[width|height],param[name|value],embed[src|type|allowscriptaccess|allowfullscreen|width|height]"
 </prop:Options>
</com:MTHtmlArea>

Трябва да добавите extended_valid_elements опцията за да позволите на tinymce да приема въпросните тагове.
Ако използвате някоя от по-ранните версии на Prado това не е задължително.

Прочети статията на: English

 1. Все още няма коментари.

 1. Все още няма нито един trackback.