Проблеми с Prado client side onclick event на TLinkButton

Преди известно време срещнах доста сложен и труден проблем при използването на Prado famework-а в един проект. За тези от вас, които не са наясно това е PHP framework, приличащ изключително много на asp.net.

Ето и проблема: Имах една доста дълга форма от контроли и валидатори, но спрямо едно от полетата се нуждаех от javascript confirm функцията. Причината е, че трябваше потребителят да се съгласи или не с изпращането на данните, въпреки че едно от полетата е празно (ако е празно разбира се). Добре, това е лесно за реализация, но не и когато имаш други полета и валидатори към тях, защото confirm функцията трябва да бъде извикана, само ако всички останали полета са валидирани при клиента. Onclick javascript събитието се изпълнява преди валидацията. Това е същината на проблема. Как реших проблема? Аз не харесвам решението, но просто не успях да намеря друго. Ето го и него:

 • Слагам това отгоре в страницата като javascript код:


var hasError = false;

function emailCheckValidator(sender, parameter)
{
 if(!hasError && $('<%= $this->Email->ClientID %>').getValue().toString().length==0 && !confirm('<%=LABEL_SURE_CONTINUE%>'))
 {
  return false;
 }
 else
 {
  return true;
 }
}
 • На всеки валидатор слагам client side validation error ето така:

<prop:ClientSide.OnValidationError>
 hasError = true;
</prop:ClientSide.OnValidationError>
 • Преди линк бутона слагам допълнителен валидатор:

<com:TTextBox
 ID="controlField"
 CssClass="text-field"
 Style="display: none;" />
<com:TCustomValidator
 ControlToValidate="controlField"
 ValidationGroup="SubmitGroup"
 ClientValidationFunction="emailCheckValidator"
 OnServerValidate="validateControlField"
 Text=""
 Display="Dynamic"
 FocusOnError="true" />
 • На самия TLinkButton слагам onclick client cide event:
<com:TLinkButton
 ID="SubmitButton"
 ValidationGroup="SubmitGroup"
 OnClick="submitButtonClicked"
 Text="<%=LABEL_SAVE%>"
 Attributes.OnClick="hasError = false;" />
 • И най-накрая създавам custom validator функцията, която винаги връща true:
public function validateControlField($sender, $param)
{
 $param->IsValid = true;
}

Това е всичко. Prado е един много добър framework. Но все пак мразя, когато трябва да пиша такива неща. Знаете ли по-добър метод ? Споделете го, моля!

Прочети статията на: English

 1. Все още няма коментари.

 1. Все още няма нито един trackback.