Интеграция на phpbb в уебсайт базиран на CodeIgniter

Забелязах, че във форумите на framework-а CodeIgniter има доста теми свързани с интеграцията на phpbb. Все пак има една библиотека постната във форумите – тук,  но тя не изпълняваше моите изисквания. Всъщност единственото нещо, което беше полезно за мен е частта с логването, т.е.конструктора. Тази част от кода е почти еднаква и тук трябва да благодаря на Tomaž Muraus за тези първоначални насоки. Моите добавки към библиотеката са останалите полезни функции. Така че в крайна сметка направих една простичка библиотека за CodeIgniter, която управлява изпълнението на отдалечен логин, отдалечено добавяне на потребител, редакция (смяна на парола) и изтриване на потребител. Ще ви покажа кода тук и ще го орежа малко, защото в текущия си вид съдържа някои допълнителни неща свързани с конкретните нужди на проекта, за който направих библиотеката.

<?php if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

/**
* CodeIgniter phpBB3 Bridge
* @author Georgi Budinov, credits to Tomaž Muraus at http://www.tomaz-muraus.info
* @link georgi.budinov.com
*/
class Phpbb_bridge
{
 public $CI;
 protected $_user;

 /**
 * Constructor.
 */
 public function __construct()
 {
  if (!isset($this->CI))
  {
   $this->CI =& get_instance();
  }

  // Set the variables scope
  global $phpbb_root_path, $phpEx, $user, $auth, $cache, $db, $config, $template, $table_prefix;

  $rootPath = $this->CI->config->item('root_path');

  define('IN_PHPBB', TRUE);
  define('FORUM_ROOT_PATH', $rootPath.'forum/');

  $phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : FORUM_ROOT_PATH;
  $phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);

  // Include needed files
  include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);
  include($phpbb_root_path . 'config.' . $phpEx);
  include($phpbb_root_path . 'includes/functions_user.' . $phpEx);
  include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);
  include($phpbb_root_path . 'includes/functions_privmsgs.' . $phpEx);
  include($phpbb_root_path . 'includes/functions_posting.' . $phpEx);

  // Initialize phpBB user session
  $user->session_begin();

  $auth->acl($user->data);
  $user->setup();

  // Save user data into $_user variable
  $this->_user = $user;
 }

 /**
 * @param $email
 * @param $username
 * @param $password
 * @return unknown_type</pre>
 */
 public function user_add($email, $username, $password)
 {
  $user_row = array(
   'username'              => $username,
   'user_password'         => phpbb_hash($password),
   'user_email'            => $email,
   'group_id'              => 2, // by default, the REGISTERED user group is id 2
   'user_timezone'         => (float) date('T'),
   'user_lang'             => 'bg',
   'user_type'             => USER_NORMAL,
   'user_ip'               => $_SERVER['REMOTE_ADDR'],
   'user_regdate'          => time(),
  );

  return user_add($user_row, false);
 }

 /**
 * @param $username
 * @param $password
 * @return bool
 */
 public function user_edit($username, $password)
 {
  return user_edit($username, $password);
 }

 /*
 * Logins the user in forum
 */
 public function user_login($username, $password)
 {
  $auth = new auth();

  return $auth->login($username, $password);
 }

 public function user_logout()
 {
  $this->_user->session_kill();
  $this->_user->session_begin();
 }

 /**
 * @param $user_id
 * @return unknown_type
 */
 public function user_delete($user_id)
 {
  return user_delete('remove', $user_id, false);
 }
}

Още нещо трябва да отбележа: user_edit функцията не съществува в phpbb3. Затова аз дефинирах такава в includes/functions_user.php:

/**
* Change password
*
* @param string $username
* @param string $newPassword
* @return boolean
*/
function user_edit($username, $newPassword)
{
 global $db, $user, $auth, $config, $phpbb_root_path, $phpEx;

 if (empty($username) || empty($newPassword))
 {
  return false;
 }

 $sql = 'UPDATE ' . USERS_TABLE . ' SET user_password=\'' . $db->sql_escape(md5($newPassword)) . '\' WHERE username = \''.$db->sql_escape($username).'\'';
 $db->sql_query($sql);

 return true;
}

И не на последно място ще трябва да решите по какъв начин да се справите с повторението на функцията redirect. Аз я замених в CodeIgniter framework-а, тъй като беше по-лесно за мен.
Enjoy!

НОВО 1:

За версия на PHPBB по-голяма или равна на 3.0.8. трябва да бъде променено името на cache класа от cache на cache_phpbb. Файловете са както следва:

./common.php , ./style.php , ./download/file.php и ./includes/cache.php

НОВО 2:

За да работи правилно библиотеката трябва да бъде избран различен драйвер за конекция към базата данни от този който сте избрали за CI. Например mysql за CI и mysqli за PHPBB (настройва се от ./config.php)

Прочети статията на: English

 1. Мерси много.

  • Александър
  • ноември 14th, 2013 11:08am

  Ето нещо над което да помислиш :)

  088 public function user_login($username, $password)
  089 {
  090 $auth = new auth();
  091
  092 return $auth->login($username, $password);
  093 }

  В тази функция, ако да речем потребителя е баннат по IP или потребителско име, какво ще се случи? :)

 1. Все още няма нито един trackback.